hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE
Hlavní stránka Hlavní stránka

Rekonstrukce školní družiny

14. 09. 2018

Vážení rodiče.

Jak jistě víte, o prázdninách byly započaty tak dlouho očekávané stavební práce na budově školní družiny Základní školy Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice.

Termín dokončení prací je plánován až na konec října a tak děti přihlášené do školní družiny tráví odpolední zájmovou činnost v provizorních prostorách školy.

Někteří z vás vznesli k rekonstrukci budovy připomínky. Proto vám zveřejňuji vyjádření Města Lovosice.

„Ve školní družině při 1. ZŠ započala výměna oken, kde součástí oprav byly i opravy parapetů pod nimi. Během stavebních prací se po demontáži stávajícího parapetního obložení zjistilo, že zdivo pod tímto obložením je silně narušené vlhkostí. Ta se do konstrukce dostala dřívějšími úpravami, kdy se toto zdivo zateplilo zevnitř místností a obložilo se materiálem, který neumožňoval proudění vzduchu. Při zjištění aktuálního stavu bylo navrženo řešení, kdy dojde ke kompletnímu odstranění nevhodného obkladu a zcela zničené a dožilé tepelné izolace. Zdivo se očistí jak mechanicky, tak i chemicky. Provedou se nové omítky a vrchní malby. Náklady na nápravu havarijního stavu budou hrazeny městem Lovosice, které na tuto akci již vyčlenilo peníze ze svého rozpočtu.

Práce a potřebné stavební úpravy již probíhají, aby se naše děti mohly vrátit do pěkného, bezpečného a zdravého prostředí školní družiny“.

Jako škola jsme rádi, že po opravách budou mít naše děti útulné prostředí pro svůj odpočinek a zábavu. Prosím vydržte.


Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy
Aktuality