hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Hlavní stránka Hlavní stránka

Provoz ZŠ od 30.11.2020

24. 11. 2020

Provoz základní školy od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků a je povinná prezenční výuka

• u žáků 1. stupně základních škol,

 • u žáků 9. ročníků základních škol,

• u žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

Tabulka střídání tříd

Týden

Od 30. 11. 2020

Sudý

týden

Od 7. 12 2020

Lichý

týden

Od 14. 12. 2020

Sudý týden

Od 21. 12.2020

Lichý

týden

Od 4. 1. 2021

Lichý

týden

Od 11. 1. 2021

Sudý týden

Od 18. 1. 2021

Lichý

týden

Od 25. 1. 2021

Sudý týden

TŘÍDA

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

6. B

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

6. C

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

6. D

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

7. A

DISTANČNĚ

PREZENČN Ě

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

7. B

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČN Ě

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

7. C

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

8. A

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

8. B

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

8. C

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

PREZENČNĚ

DISTANČNĚ

9. A

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

9. B

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

9. C

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

PREZENČNĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAČENÍ

PREZENČNĚ

 

 

 

DISTANČNĚ

 

 

 

LICHÝ TÝDEN

 

 

 

SUDÝ TÝDEN

 

 

 

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách. Rozvrh hodin je upraven, tak aby nedocházelo k míchání žáků. Informace o úpravě rozvrhu budou v Bakaláři dané třídy a v rozvrhu třídy. 

 Příchod a odchod žáků bude organizován tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu mezi žáky z různých tříd. Šatny budou otevřeny už od 7:30 hodin. Žádáme rodiče, aby posílali děti do školy včas.  

Žáci, kteří se nemohou vzdělávat distančním způsobem, budou docházet do školy na prezenční individuální konzultace. Rodiče dostanou podrobné informace od třídních učitelů.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Provoz školní družiny za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy bude umožněn. Více o provozu informací u vedoucí ŠD.

Informace také v dokumentech níže (lépe čitelné).

 


Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy
Dokumenty
Aktuality