hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Úvod Úvod

O nás

28. 08. 2018
Naše třída - září 2016/ 2017
Od začátku září do naší třídy 7.C byli zařazeni noví žáci- Matyáš, Daniel, Dušan a Simona. Nikdo z naší třídy nepropadl a ani nikdo nepropadl k nám. Pomalu jsme se rozkoukali a začali jsme si zvykat na změny v novém rozvrhu předmětů. Máme další cizí jazyk- někteří němčinu a ostatní ruštinu. Změnili se nám i někteří vyučující - na matematiku- Mgr.Zukersteinová Romana, děvčata na tělocvik- Mgr.Šetek Štěpán, na výchovu k občanství- Ing.Kiesewetterová, třídní a na pracovní vyučování děvčata také třídní učitelka.
Po volných prázdninových dnech se nám příliš nechtělo pracovat, ale přesto jsme si začali zvykat.