hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Hlavní stránka Hlavní stránka

1. třída - ZÁPIS

31. 03. 2020

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením koronaviru COVID 19 se v současné době mění podmínky a termíny  zápisů do 1. tříd. Zápisy budou probíhat bez  osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Organizace zápisu do 1.třídy

Zákonný zástupce dítěte má dvě možnosti, jak podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

                      1.    Vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání na webu školy   

     ZÁPIS ON-LINE (klikněte na odkaz níže)

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/1zslovosice/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#  

·     Zákonný zástupce ve stanovené lhůtě 15. – 22 .4.2020 vyplní on-line žádost a odešle jí škole; Vyplňte mail i telefon!

·     Škola vyzve zákonného zástupce v určeném termínu k podpisu žádosti.

·   Žádá-li zákonný zástupce o odklad povinné školní docházky, doručí škole písemné doporučení odborného lékaře a doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo SPC (povinnost doložení dokladů do 31.5.2020)


2.      Vyzvednutí Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání osobně ve škole.

·     Zákonný zástupce si ve stanovené lhůtě 6. – 15.4.2020 vyzvedne v době 8:00 – 12:00 hod. žádost ve škole; Vyplňte mail i telefon!

·     Podepsanou žádost (oba rodiče) pošle poštou na adresu školy (Sady pionýrů 355/2, 410 02 Lovosice) nebo vhodí do schránky školy. Termín sběru žádostí je 15. – 22.4.2020.

·    Žádá-li zákonný zástupce o odklad povinné školní docházky, současně doručí písemné doporučení odborného lékaře a doporučení z pedagogicko – psychologické poradny nebo SPC (povinnost doložení dokladů do 31.5.2020)

·     Po ukončení sběru žádostí Vám bude přiděleno registrační číslo a sděleno mailem nebo telefonicky.


Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí o přijetí vydá ředitel školy v zákonné lhůtě a sdělí jej na webu školy a ve vývěsce. Každé dítě bude uvedeno pod přiděleným registračním číslem.

Písemné Rozhodnutí o přijetí bude předáno zákonnému zástupci dítěte třídním učitelem při nástupu do školy.

Budete-li potřebovat Rozhodnutí o přijetí pro MŠ, vyzvedněte si jej ve škole  od 25.5.2020 – vždy Po a St v čase 8:00 – 12:00 hod.

Informace od třídního učitele (pomůcky pro vybavení žáka apod.) budou zveřejněny na webu školy a ve vývěsce.

    Povinnost podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání:

Povinnost podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mají zákonní zástupci dítěte narozeného před  1.9. 2014 a po odkladu školní docházky pro šk. rok 2019/2020.   

U dětí narozených 1.9. – 31.12. 2014 se může také podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (podle zájmu rodičů), ale přijaty mohou být po vyšetření školní zralosti, o které požádají při zápisu.

 Více v dokumentech níže.

v Lovosicích 31.3.2020


Mgr. Hana Rajnišová, zástupce ŘŠ
Aktuality