hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků
Aktuality Aktuality

Oznámení o vyhlášení volného dne

03. 01. 2022

Oznamuji, že ve dnech 20. 12. -   22. 12. 2021 - vyhlašuji pro žáky školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

    Důvod vyhlášení: zhoršující se epidemiologická situace s ohledem na COVID 19 a doporučení KHS ze den 3. 12. 2021.

 Zákonní  zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v elektronických žákovských knížkách a žákovských knížkách.

    Dne 17. 12. 2021 proběhne ještě povinné testování žáků před nástupem na prázdniny.

  Školní družina bude pro žáky 1. stupně v provozu.

   

V Lovosicích dne 3. 12. 2021                                   

 

   

                                             

Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy