hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Rodiče Rodiče

Učitel SPP

09. 10. 2017

Učitel SPP

Mgr. Ivana Vondrová – speciální pedagog, logoped, PLPP

Vyhledává a následně pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje speciálně-pedagogické a poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogy. Zajišťuje speciální pomůcky a didaktický materiály. Žáci, kteří jsou zařazeni do specializované skupiny, jsou vyučováni v učebně speciální pedagogiky. Z organizačních důvodů (každá skupina, žák, potřebuje něco jiného) se místo učebnic používají pracovní listy, vybrané z různých učebnic, ze spec. učebnic, pracovních sešitů pro žáky bez i s SPU.

Konzultace:

tel.: 777 105 544, e-mail: iva.atj@seznam.cz


Mgr. Ivana Vondrová