hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Rodiče Rodiče

Výchovný poradce pro žáky s SVP

27. 03. 2019

Mgr. Andrea Červenková – výchovná poradkyně pro specifické poruchy učení, speciální pedagog

V letošním školním roce již do DAP žádné děti docházet nebudou.

Žáci mají přidělený ze školského poradenského zařízení buď předmět SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE ( zajišťují paní učitelky Červenková, Stará a Vondrová) nebo PEDAGOGICKOU INTERVENCI ( vyučují učitelé předmětů, ve kterých mají žáci nějaký problém).

Konzultace pro rodiče:

Úterý 10,00 – 12,00 hodin.

V jiných dnech a hodinách je možné setkání po telefonické domluvě.

Tel.:  734 429 873, 602 629 279 

Mgr. Andrea Červenková