hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Rodiče Rodiče

Metodik prevence

23. 11. 2020

Prevence rizikových jevů

Metodik prevence –          Mgr. Jitka Puravcová

Metodik prevence poskytuje na škole:

  • poradenské služby zákonným zástupcům, žákům a kolegům zejména v oblastech návykových látek, záškoláctví, šikany a jiného rizikového chování
  • vyhledává a mapuje problémy v jednotlivých kolektivech

Při řešení problémů spolupracuje s vedením školy, poradcem v oboru školní psychologie (Mgr. Hana Rajnišová), výchovnými poradci (Mgr. Jitka Puravcová, Mgr. Andrea Červenková), třídními učiteli a celým učitelským kolektivem.

Navštívit metodika prevence je možné kdykoli po dohodě.

Případné dotazy, prosím, zasílejte na adresu   puravcova.jitka@1zslovosice.cz .

Kontakty na odborníky naleznete v dokumentech níže.


Mgr. Jitka Puravcová