hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Školní družina Školní družina

Přijímání dětí do školní družiny

01. 09. 2020
V dokumentech níže naleznete podmínky přijímání dětí do ŠD, zápisní lístek 2x a souhlas se zpracováním osobních údajů.
Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy