hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Školní družina Školní družina

Aktuality ze školní družiny

26. 08. 2021

AKTUALITY

přízemí: 734 429 872
1. patro: 734 429 287

      e-mail: druzinka1zs@seznam.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

ranní 5. 45 – 7. 30 hod.

odpolední – do 16. 30 hod.

Žádáme vás, z důvodu nařízení MŠMT nevstupujte do budovy školní družiny.

· žáci budou rozděleni do skupin a celé odpoledne budou se svojí paní vychovatelkou

· vyplněné dokumenty pro školní družinu odevzdejte paní vychovatelce do 3. 9. 2020

· žáci nosí ve společných prostorách družiny roušky

· pokud budete potřebovat mluvit s paní vychovatelkou, použijte, prosím, telefon:

ŠD přízemí - Sečkárová Marcela, Konupková Alena: 734 429 872

ŠD 1. patro – Hovadová Alena, Křížková Helena: 734 429 287

každý žák potřebuje do družiny:

- pytlík (podepsaný), do pytlíku:

- kapesníky

- malá desinfekce

- rouška v igelit. pytlíku

- igelit. pytlík na použité kapesníky

- bačkory (rozhoduje rodič, žák může používat jedny bačkory do školy i družiny- bude si je nosit v aktovce)

- je možné i věci na převlečení (vše podepsané)

Pokud bude žák kašlat, mít rýmu nebo teplotu, bude izolován. Rodiče jsou povinni zajistit co nejrychlejší odchod dítěte z družiny.

· upřesnění rozdělení žáků do oddělení 6. 9. 2021

· přihlašování a odhlašování obědů vyřizují rodiče v centrální jídelně, odchody do jídelny s družinou upřesněny 6. 9. 2021

placení školní družiny:

č. ú. 6739471/0100 ,VS 100

- platby jsou na kalendářní rok:

320 Kč uhraďte do 15. 10. 2021 (září – prosinec 2021)

480 Kč uhraďte do 15. 2. 2022 (leden – červen 2022)

Žádáme o dodržení rozdělení plateb – neplaťte najednou.

- uveďte jméno dítěte a třídu