hlavní stránka youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou Vizualizace školy Digitalizujeme školu
Turistický kroužek Turistický kroužek

1. Litoměřice

IMG_0611.JPG - náhled
01. 08. 2017

Litoměřice  - sobota 25.01.2014

Leden jsme věnovali našemu okresnímu městu Litoměřice. Vlakem jsme dojeli do cílové stanice a naše kroky nejprve směřovaly do Severočeské galerie výtvarného umění. PhDr. Olga Kubelková nás nejprve seznámila s osobností Zdeňka Buriana, výjimečného malíře a ilustrátora. Ten je známý nejen svými ilustracemi dobrodružné literatury a například také Babičkou Boženy Němcové, ale zejména svými rekonstrukcemi pravěkého života. Společně s PhDr. Olgou Kubelkovou jsme se tak vrátili do doby dávno minulé, kdy se po Zemi běžně procházeli dinosauři. Seznámili jsme se s počátky života a s některými druhy dinosaurů a nahlédli jsme i do vývoje Země i lidského rodu. Průvodcem nám byly obrazy Zdeňka Buriana, který je dodnes ceněn pro své precizní ztvárnění života na Zemi v minulých dobách.    Po prohlídce výstavy děti vybarvovaly omalovánky a dokreslovaly prostředí, ve kterém se dinosauři pohybovali. Návštěva galerie se nám všem moc líbila a určitě se do ní ještě podíváme.

Z galerie výtvarného umění jsme se přesunuli do Oblastního muzea v Litoměřicích, kde nám paní průvodkyně velmi poutavě vyprávěla o vzniku muzea, o historii Litoměřic a životě v něm. Mohli jsme tak shlédnout geologický vývoj regionu, ale i pravěké a raně středověké dějiny Litoměřicka. V historii Litoměřic od středověku až do roku 1700 děti obdivovaly mimo jiné i zasedací síň městské rady s kazetovým stropem a dřevěným obložením stěn se 14 medailonky českých králů. Prostřednictvím dochovaných předmětů pocházejících z Litoměřicka jsme poznali levínskou keramiku, říční rybářství, vinařství, chmelařství, ovocnářství a obilnářství. Prohlédli jsme si  některé předměty typické pro měšťanskou i vesnickou domácnost. Připomněli jsme si i historické události, například bitvu u Lovosic, vznik Československa a II. světovou válku prostřednictvím pevnosti Terezín a její věznice gestapa a židovského ghetta.

Naše další cesta směřovala do historického podzemí města Litoměřice, které patří k nejrozsáhlejším v Čechách a ve středověku měřilo několik desítek kilometrů. Vstoupili jsme do podzemí z domu č. p. 21 na Mírovém náměstí. Je to renesanční dům s barokním štítem a  pod tímto domem je zpřístupněna prohlídková trasa části historických sklepů směrem k Michalské ulici. Prošli jsme si sklepy, které byly budované z hospodářských důvodů a mají celkem tři podlaží. 366 metrů dlouhé přístupné chodby jsou se sklepy propojeny a spojovaly původně kostely a kláštery v Litoměřicích a vedly i do okolí.

Z podzemí jsme se šli ohřát a naobědvat do restaurace a po dobrém obědě jsme se šli vyhřívat na sluníčko na Dómský pahorek, centra diecéze litoměřického biskupství. Tam jsme i obdivovali katedrálu sv. Štěpána a připomněli jsme si i úspěšný film Páni kluci, který byl právě tady natáčen. Z Dómského pahorku jsme pokračovali  k nejzachovalejší části městského opevnění s cimbuřím. V hranolové věžici byl roku 1705 zřízen vyhlídkový pavilon - "Lusthaus", zvaný také Jezuitská hvězdárna. Odtud jsme už odcházeli rovnou na vlakové nádraží a odjeli zpět do Lovosic. Snad jsme si všichni přiblížili Litoměřice tak, jak jsme je ještě neznali a budeme se sem rádi vracet. 

Miluše Králíčková
Fotogalerie
IMG_0611.JPG - náhled IMG_0545.JPG - náhled IMG_0546.JPG - náhled IMG_0547.JPG - náhled IMG_0548.JPG - náhled IMG_0549.JPG - náhled IMG_0550.JPG - náhled IMG_0551.JPG - náhled IMG_0552.JPG - náhled IMG_0553.JPG - náhled IMG_0554.JPG - náhled IMG_0555.JPG - náhled IMG_0556.JPG - náhled IMG_0557.JPG - náhled IMG_0558.JPG - náhled IMG_0559.JPG - náhled IMG_0560.JPG - náhled IMG_0561.JPG - náhled IMG_0562.JPG - náhled IMG_0563.JPG - náhled IMG_0564.JPG - náhled IMG_0565.JPG - náhled IMG_0566.JPG - náhled IMG_0567.JPG - náhled IMG_0568.JPG - náhled IMG_0569.JPG - náhled IMG_0570.JPG - náhled IMG_0571.JPG - náhled IMG_0572.JPG - náhled IMG_0573.JPG - náhled IMG_0574.JPG - náhled IMG_0575.JPG - náhled IMG_0576.JPG - náhled IMG_0577.JPG - náhled IMG_0578.JPG - náhled IMG_0579.JPG - náhled IMG_0580.JPG - náhled IMG_0581.JPG - náhled IMG_0582.JPG - náhled IMG_0583.JPG - náhled IMG_0584.JPG - náhled IMG_0585.JPG - náhled IMG_0588.JPG - náhled IMG_0589.JPG - náhled IMG_0590.JPG - náhled IMG_0591.JPG - náhled IMG_0592.JPG - náhled IMG_0593.JPG - náhled IMG_0594.JPG - náhled IMG_0595.JPG - náhled IMG_0596.JPG - náhled IMG_0597.JPG - náhled IMG_0598.JPG - náhled IMG_0599.JPG - náhled IMG_0600.JPG - náhled IMG_0601.JPG - náhled IMG_0602.JPG - náhled IMG_0603.JPG - náhled IMG_0604.JPG - náhled IMG_0605.JPG - náhled IMG_0606.JPG - náhled IMG_0607.JPG - náhled IMG_0608.JPG - náhled IMG_0609.JPG - náhled IMG_0610.JPG - náhled IMG_0613.JPG - náhled IMG_0614.JPG - náhled IMG_0615.JPG - náhled IMG_0619.JPG - náhled IMG_0620.JPG - náhled IMG_0621.JPG - náhled IMG_0622.JPG - náhled IMG_0623.JPG - náhled IMG_0624.JPG - náhled IMG_0625.JPG - náhled IMG_0626.JPG - náhled IMG_0627.JPG - náhled IMG_0628.JPG - náhled IMG_0629.JPG - náhled IMG_0630.JPG - náhled