hlavní stránka youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou Vizualizace školy Digitalizujeme školu
Školní družina Školní družina

Učitelé PSPP

15. 10. 2021

Učitelé předmětu speciálně pedagogické péče

Mgr. Andrea Červenková - výchovný poradce, speciální pedagog

tel.: 602 629 279, e-mail: cervenkova.anda@email.cz

Mgr. Markéta Stará - speciální pedagog, logoped

e-mail: stara.marketa@1zslovosice.cz

Mgr. Ivana Vondrová – speciální pedagog, logoped, PLPP 

tel.: 777 105 544, e-mail: iva.atj@seznam.cz

Vyhledává a následně pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje speciálně-pedagogické a poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogy. Zajišťuje speciální pomůcky a didaktický materiály. Žáci, kteří jsou zařazeni do specializované skupiny, jsou vyučováni v učebně speciální pedagogiky. Z organizačních důvodů (každá skupina, žák, potřebuje něco jiného) se místo učebnic používají pracovní listy, vybrané z různých učebnic, ze spec. učebnic, pracovních sešitů pro žáky bez i s SPU.