hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou
Školní družina Školní družina

Výchovný poradce pro žáky se SVP

19. 09. 2022

Informace výchovného poradce pro školní rok 2022/2023

Mgr. Andrea Červenková

Konzultace:

úterý 8:00 – 8:45 hod. (po tel. nebo emailové domluvě)

čtvrtek 12:00 - 15:00 hod (po tel. nebo emailové domluvě)

(možná i individuálně po telefonické či emailové domluvě).

Kontakt: tel. 602 629 279, 416 532 624 cervenkova.andrea@1zslovosice.cz, cervenkova.anda@mail.cz

Úloha výchovného poradce

· poskytuje poradenství zákonným zástupcům, učitelům a žákům

· připravuje podmínky pro integraci žáků s poruchami učení a koordinuje činnosti poskytované těmto žákům školou a specializovanými pracovišti

· zajištuje spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), pomáhá s vyplňováním školních dotazníků pro tato pracoviště

· koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů

· metodicky vede asistenty pedagoga

Mgr. Andrea Červenková