hlavní stránka youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou Vizualizace školy Digitalizujeme školu
Školní družina Školní družina

Výchovný poradce pro žáky se SVP

20. 12. 2023

Informace výchovného poradce pro školní rok 2022/2023

Mgr. Andrea Červenková

Konzultace:

úterý 10:00 – 10:45 hod. (po tel. nebo emailové domluvě)

čtvrtek 11:00 - 14:00 hod (po tel. nebo emailové domluvě)

(možná i individuálně po telefonické či emailové domluvě).

Kontakt: tel. 602 629 279, 416 532 624 cervenkova.andrea@1zslovosice.cz, cervenkova.anda@mail.cz

Úloha výchovného poradce

· poskytuje poradenství zákonným zástupcům, učitelům a žákům

· připravuje podmínky pro integraci žáků s poruchami učení a koordinuje činnosti poskytované těmto žákům školou a specializovanými pracovišti

· zajištuje spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), pomáhá s vyplňováním školních dotazníků pro tato pracoviště

· koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů

· metodicky vede asistenty pedagoga

Mgr. Andrea Červenková