hlavní stránka youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou Vizualizace školy Digitalizujeme školu
Škola Škola

Projekty

09. 11. 2013
Zavedením školního vzdělávacího programu do školy bylo umožněno škole a hlavně učitelům připravit osnovy vyučovacích předmětů podle svých představ a vlastního zaměření a byla dána učitelům volnost při výběru vyučovacích metod. Pro naplnění současných vzdělávacích cílů se jedním s prostředků na naší škole staly projekty. Projektové vyučování je založeno na aktivním přístupu žáka k vlastnímu učení, rozvíjí jeho schopnosti, posiluje seberegulaci při učení, mění role ve vyučovacím procesu – tj. učitele a žáka, podporuje týmovou spolupráci a umožňuje žákovi výsledky svého bádání prezentovat. Zahrnuje v konečném produktu teoretické i praktické poznatky, ukazuje žákovi, že jeho práce měla smysl a motivuje ho k další činnosti.

Samotná práce spočívá ve sbírání informací a podkladů pro projektové vyučování. V druhé fázi je úkolem žáka vyrobit produkt na základě mapování, sběru informací, třídění, a řešení úkolů a přitom integruje poznatky z různých předmětů. Důležité pro žáka je vlastní zapojení do hodnocení výsledků i průběhu projektu.
Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy