hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou
Dokumenty školy Dokumenty školy

Aktuality ze ŠD

19. 10. 2022

AKTUALITY

přízemí:   734 429 872
1. patro:   734 429 287

          e-mail: druzinka1zs@seznam.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

ranní 5:45 – 7:30 hod.

odpolední – do 16:30 hod.

· žáci budou rozděleni do skupin a celé odpoledne budou se svojí paní vychovatelkou

· vyplněné dokumenty pro školní družinu odevzdejte paní vychovatelce do 3. 9. 2022

· pokud budete potřebovat mluvit s paní vychovatelkou, použijte, prosím, telefon:

ŠD přízemí -    734 429 872

      Konupková Alena (2.A)

      Sečkárová Marcela (3.A)

ŠD 1. patro –    734 429 287

      Hovadová Alena (1.A,B)

Plachá Simona (4.A, B, 5.B)

     každý žák potřebuje do družiny:

- pytlík (podepsaný), do pytlíku:

- kapesníky

- malá desinfekce

- bačkory (rozhoduje rodič, žák může používat jedny bačkory do školy i družiny- bude si je nosit v aktovce)

- je možné i věci na převlečení (vše podepsané)

· přihlašování a odhlašování obědů vyřizují rodiče v centrální jídelně

placení školní družiny:

č. ú. 6739471/0100 ,VS 100

- platby jsou na kalendářní rok:

480 Kč uhraďte do 15. 10. 2022 (září – prosinec 2022)

720 Kč uhraďte od 1. 1. 2023 do 15.2.2023 (leden – červen 2023)

Žádáme o dodržení rozdělení plateb – neplaťte najednou.

- uveďte jméno dítěte a třídu