hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků
Škola Škola

Olympiády a soutěže

26. 11. 2019

Žáci se mohou zúčastnit olympiády z českého jazyka, matematiky, biologie, zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky... Propagační materiály a výsledkové listiny budou uloženy v dokumentech níže.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9

Školní kolo: do 5. 1. 2020

Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.

 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA E, F

Kategorie E – určena žákům 9. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií

                 F – určena žákům 8. ročníků ZŠ a příslušným ročníkům gymnázií

Školní kolo: do 7. 3. 2020

Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6, Z7, Z8

Školní kolo: 28. 3. 2020

Do okresního kola postupují všichni úspěšní řešitelé školního kola.

 

ARCHIMEDIÁDA

Určeno pro 7. ročník ZŠ a příslušný ročník gymnázií

Školní kolo: do 4. 5. 2020

Do okresního kola může každá škola vyslat 2 tříčlenná družstva sestavená z nejlepších řešitelů školního kola.


BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Pro žáky, kteří mají zájem se účastnit biologické olympiády:

v následujícím odkazu si prosím stáhněte studijní texty, vstupní úkoly a seznam organismů na olympiádu z Biologie kategorie C, D.

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11830-aktualni-rocnik/r-12159-studijni-materialy

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

D ovolte mi pozvat všechny zájemce o neživou přírodu na Geologickou olympiádu 2020!

Jedná se soutěž, která se snaží vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v oblasti geologie. Soutěž je určena žákům druhého stupně základních škol, studentům středních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.

Pokud o někom se zájmem o geologii ve svém okolí víte, prosím, zprostředkujte mu informaci o možnosti se olympiády zúčastnit.  Přihlašování již probíhá!

Více informací najdete v přiložených letáčcích a na webu olympiády   https://www.geologicka-olympiada.cz/    A nově také na FB:  https://www.facebook.com/geologickaolympiada

Soutěžící se mohou registrovat  https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/geo2020

Po registraci se soutěžící musí přihlásit prostřednictvím svých učitelů, kterým sdělí své UČO. Vyučující je pak elektronicky mohou přihlásit do soutěže.

 

Termín uzávěrky přihlášek je  6. 1. 2020.

 

Jedná se již o  pátý ročník, který pořádá Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou a Asociací muzeí a galerií ČR.  Od letošního roku je novinkou, že  geologickou olympiádu najdete ve Věstníku MŠMT mezi soutěžemi typu A a je zařazena do programu Excelence.

Termíny:

6. ledna - Uzávěrka přihlášek

7. ledna - Školní kola GO

29. ledna - Okresní kola GO

30. března - Krajská kola GO

5. května - Celostátní kolo GO

 

 

Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy