hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků
Školní družina Školní družina

Logopedie

19. 09. 2022
Logopedická ambulance
Mgr. Markéta Stará

Logopedické hodiny jsou určeny pro děti prvního stupně s vadami řeči nebo řečovými obtížemi. Probíhají zpravidla 1x za 14 dní při individuálních hodinách. Náprava je v případě potřeby konzultována s SPC Litoměřice.Mgr. Markéta Stará