hlavní stránka youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou Vizualizace školy Digitalizujeme školu
Aktuality Aktuality

Robotika

28. 11. 2021
ROBOTIKA - ZÁBAVA
A PROSTŘEDEK
K UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
je spolufinancován Evropskou unií.
Cíle projektu jsou sociální integrace žáků včetně začleňování
romských dětí do vzdělávání, kvalitní podmínky pro inkluzívní
vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně
posílení jejich relevance pro trh práce.